Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKAMIZ


Sürdürülebilirlik; bugünün ihtiyaçlarını karşılarken doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için yapılan faaliyetlerdir.

Sürdürülebilir turizm ise turizmin hem toplum hem de çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirerek yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, bölge halkının ve ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir turizmin temel amaçları arasında; “turizmin gelişmesinde önemli rol oynayan çevresel kaynakların kullanımını en doğru şekilde yapmak; ekonomik dengeyi, doğal mirası, biyolojik çeşitliliği gözetmek; ev sahibi toplulukların sosyo-kültürel yapısına saygı duymak, kültürler arasındaki hoşgörüyü artırmak, kültürel miras ile geleneksel değerleri korumak, bölge halkının ve ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına katkı sağlamak ve sosyal hizmetler bakımından kazanımlar elde edinilmesi bulunmaktadır.

Bu bağlamda Best Western Plus Otel Konak olarak amacımız, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm ile ilgili sorumluluklarımızı EN ETKİN

ŞEKİLDE yerine getirerek gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak, bu konuyla ilgili düzenlemelere uymak, toplum için, ekonomik büyüme, çevre koruma, toplumsal katılım ,doğal kaynaklara sahip çıkma, kültürel değerleri tanıtma ve istihdam sağlayarak fayda sağlamaktır